Wat is huiselijke discipline?

wat is huiselijke discipline

Huiselijke discipline is een relatievorm waarbij de man en vrouw* hebben afgesproken dat de man leiding neemt binnen hun relatie waarbij discipline een onderdeel is. Hoe dit verder vorm gegeven wordt in het dagelijks leven is voor ieder weer verschillend.

Rode draad is dat de vrouw accepteert dat de man de leiding heeft, de beslissingen neemt en het recht heeft om de vrouw te straffen wanneer hij dat nodig acht. De meest gebruikelijke straf is een pak slaag op de billen.

Er zijn verschillende manieren om dit vorm te geven. Wanneer er regels worden opgesteld is dat een toetsbaar houvast middels het principe actie, de vrouw houdt zich niet aan een vooraf opgestelde regel, reactie, vrouw wordt op dit gedrag aangesproken en krijgt straf. Het is een duidelijk principe. Een mogelijk struikelblok kan zijn dat, wanneer er iets gebeurt waar geen regels over zijn opgesteld, er ruimte ontstaat tot discussie. De vrouw vindt het bijvoorbeeld niet eerlijk ergens voor te worden gestraft waar geen afspraken of regels over zijn opgesteld.

Toch is deze opstelling in het begin wel makkelijk om samen op te kunnen evalueren of het werkt en goed gaat.

Een andere manier is waarbij er minder specifieke regels worden opgesteld. Bijvoorbeeld ‘je moet goed voor jezelf zorgen’ of ‘je mag jezelf en andere niet in gevaar brengen.’

Hierbij bepaalt de heer des huizes wanneer zo’n regel overtreden wordt. Wat het lastiger maakt is dat wat de een gevaarlijk vindt, de ander misschien anders ziet. Dat kan er voor zorgen dat de vrouw zich onterecht gestraft voelt.

Wanneer huiselijke discipline goed geïntegreerd is binnen een relatie zie je vaak dat de duidelijk opgestelde regels vervagen. Dan is het punt bereikt waarbij de vrouw de man volledig erkent als leider binnen de relatie die de beslissingen neemt. Dat wil zeggen dat wanneer hij beslist dat er een reden is tot discipline dat de vrouw daaraan toegeeft. Soms gaat dat vanaf het begin al zo, maar vaak is er eerst een periode waar ieder moet wennen aan de situatie. 

Huiselijke discipline is een relatie op basis van vertrouwen. Het vertrouwen dat zij zich overgeeft aan zijn leiding en het vertrouwen dat hij haar leidt.

*Dit hoeft natuurlijk niet man en vrouw te zijn, elke samenstelling is natuurlijk mogelijk, maar voor de schrijfwijze ga ik uit van man en vrouw.

Een nieuw vervolgverhaal:
Zekerheid bestaat niet

zekerheid bestaat niet-2

Dit vind je misschien ook leuk