5 augustus 2022

Pleasende brat


pleasende brat

Mijn studietijd heb ik in een leuke stad doorgebracht in een rustig studentenhuis. Vanaf het moment dat ik mijn eigen studentenkamer had dook ik helemaal in de wereld van spanking. Ik had een mentor, ik las veel op internet en ik was ook nog eens druk aan het daten. Zo’n mentor was prima, maar ik droomde van die prins zonder paard met een paddle. Ondanks dat ik elke vrije minuut rondhing op diverse sites en fora was ik op veel gebieden nog ontzettend onwetend. Eigenlijk wist ik maar één ding ik wilde sturing en discipline.

Lees de hele blogpost …

Rubriek: ,

Tags: , , , ,

Reageer op deze blogpost

24 juli 2022

De eerste keer


de eerste keer

Alex stond niet meteen te springen om huiselijke discipline toe te passen. Het heeft ook lang geduurd voor het in zijn hele manier van denken is gaan zitten. De eerste keer straf van hem zal ik ook nooit vergeten.

Alex was abnormaal beschermend en voorzichtig, want ik was herstellende van een ziekte. Ik kon het hem niet kwalijk nemen, maar het benauwde me soms. Ik was een volwassen vrouw, moeder en had een leidinggevende functie, maar als ik ergens heen wilde moest ik lullen als brugman om Alex te overtuigen dat het oké was.

Lees de hele blogpost …

Rubriek: ,

Tags: , , ,

Reageer op deze blogpost

29 januari 2022

Wat is huiselijke discipline?


wat is huiselijke discipline

Huiselijke discipline is een relatievorm waarbij de man en vrouw* hebben afgesproken dat de man leiding neemt binnen hun relatie waarbij discipline een onderdeel is. Hoe dit verder vorm gegeven wordt in het dagelijks leven is voor ieder weer verschillend.

Rode draad is dat de vrouw accepteert dat de man de leiding heeft, de beslissingen neemt en het recht heeft om de vrouw te straffen wanneer hij dat nodig acht. De meest gebruikelijke straf is een pak slaag op de billen.

Er zijn verschillende manieren om dit vorm te geven. Wanneer er regels worden opgesteld is dat een toetsbaar houvast middels het principe actie, de vrouw houdt zich niet aan een vooraf opgestelde regel, reactie, vrouw wordt op dit gedrag aangesproken en krijgt straf. Het is een duidelijk principe. Een mogelijk struikelblok kan zijn dat, wanneer er iets gebeurt waar geen regels over zijn opgesteld, er ruimte ontstaat tot discussie. De vrouw vindt het bijvoorbeeld niet eerlijk ergens voor te worden gestraft waar geen afspraken of regels over zijn opgesteld.

Toch is deze opstelling in het begin wel makkelijk om samen op te kunnen evalueren of het werkt en goed gaat.

Een andere manier is waarbij er minder specifieke regels worden opgesteld. Bijvoorbeeld ‘je moet goed voor jezelf zorgen’ of ‘je mag jezelf en andere niet in gevaar brengen.’

Hierbij bepaalt de heer des huizes wanneer zo’n regel overtreden wordt. Wat het lastiger maakt is dat wat de een gevaarlijk vindt, de ander misschien anders ziet. Dat kan er voor zorgen dat de vrouw zich onterecht gestraft voelt.

Wanneer huiselijke discipline goed geïntegreerd is binnen een relatie zie je vaak dat de duidelijk opgestelde regels vervagen. Dan is het punt bereikt waarbij de vrouw de man volledig erkent als leider binnen de relatie die de beslissingen neemt. Dat wil zeggen dat wanneer hij beslist dat er een reden is tot discipline dat de vrouw daaraan toegeeft. Soms gaat dat vanaf het begin al zo, maar vaak is er eerst een periode waar ieder moet wennen aan de situatie. 

Huiselijke discipline is een relatie op basis van vertrouwen. Het vertrouwen dat zij zich overgeeft aan zijn leiding en het vertrouwen dat hij haar leidt.

*Dit hoeft natuurlijk niet man en vrouw te zijn, elke samenstelling is natuurlijk mogelijk, maar voor de schrijfwijze ga ik uit van man en vrouw.Rubriek:

Tags: ,

Reacties uitgeschakeld voor Wat is huiselijke discipline? Reacties uitgeschakeld voor Wat is huiselijke discipline?

11 januari 2022

Huiselijke discipline


Huiselijke discipline

In deze tijd huisvrouw willen zijn en geen carrière te ambiëren is al moeilijk genoeg. Er nogal traditionele gedachtegang op na houden is van heel andere orde. Vaak willen mensen, met enige tegenzin en onbegrip, nog wel meegaan in de wens huisvrouw te willen zijn. Maar mijn visie om de man als heer des huizes, hoofd van het gezin, te zien zorgt voor heel veel discussie. Mensen hebben ook altijd de behoefte om mij van die visie af te helpen. 

Een man de baas te laten zijn is niet één, maar honderd bruggen te ver. 

Ik zie mijn man dus als hoofd van het gezin. We zijn gelijkwaardig aan elkaar, maar als er beslissingen genomen moeten worden heeft hij de eindverantwoordelijkheid. Hij luistert naar mijn mening, we bespreken het als we van mening verschillen en hij maakt dan ten slotte de beslissing. Ook bepaalt hij de regels in huis. Regels voor mij. De opvoeding van de kinderen doen we samen en daar beslissen we samen over. 

Lees de hele blogpost …

Rubriek:

Tags: , ,

Reageer op deze blogpost